0800 666 77 info@mogo-kos.com

E hënë - E premte: 09:00 - 17:00

E shtunë - E dielë: Mbyllur

 

Service centers

Si funksionon financimi për blerjen e veturës?

Cfarë është financimi për veturë?

Dëshironi të bleni nje veturë?
Zgjedhni shumën e financuar dhe këstin mujor që ju përshtatet
Vendos numrin e telefonit tek aplikmi
Nënshkruani kontratën në degën më të afërt
Kushtet:
Duhet të keni zgjedhur nje veturë

Duhet të jeni mbi 21 vjeç

Duhet të keni nje dokument identifikimi valid (Letërnjoftim ose pasaportë)
Si të aplikoni për financim?
Apliko në www.mogo-kos.com
Merr përgjigje brenda 15 minutave
Nënshkruaj kontratën ne degën me te afërt.
Shuma e financuar dhe kësti mujor
Vlerësimi i makinës:
-Mogo bën një vlerësim të makinës që ju keni zgjedhur
-Ju mund të përfitoni financim përmes lizingut deri ne 85 %  te vlerës se veturës
- Pjesëmarrja e klientit është 15%
-Ju mund të zgjedhni këstin mujor që ju përshtatet
Pagesa e kësteve te lizingut
Mogo do t’ju do lajmëroj paraprakisht  me SMS dhe e-mail për secilën këst të ardhshëm kështu që ju nuk do të humbisni asnjë pagesë. Specialistët e shërbimit për klient do t'ju ndihmojnë të gjeni planin më të përshtatshëm të ri-pagimit për ju nëse ju paraqitet ndonjë vështirësi gjate përmbushjes se obligimeve qe dalin prej kontratës se lizingut.
Regjistrimi i makinës
Gjatë kohës në të cilën ju paguani këstet e kontratës se lizingut , pronësia e veturës është në emër të Mogos. Pas pagesës se kësteve te kontratës se lizingut , pronësia e automjetit bartet menjëherë në emrin tuaj.